Rask og forsiktig levering i hele Europa
Shop og Showroom i Woerden
Eksklusive produkter
0
0
Rask og forsiktig levering i hele Europa
Shop og Showroom i Woerden
Eksklusive produkter

Generelle vilkår og betingelser

Ingen del av denne siden kan brukes av tredjeparter uten tillatelse fra WWW.NUPUURENGROEN.NL. Bilder tilhører WWW.NUPUURENGROEN.NL og kan ikke brukes eller kopieres uten tillatelse.

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra WWW.NUPUURENGROEN.NL. Vilkårene er tilgjengelige for alle og inkludert på nettsiden til WWW.NUPUURENGROEN.NL. På forespørsel vil vi sende deg en skriftlig kopi.

1.2 Ved å legge inn en bestilling indikerer du at du godtar leverings- og betalingsbetingelsene. WWW.NUPUURENGROEN.NL forbeholder seg retten til å endre sine leverings- og/eller betalingsbetingelser etter terminens utløp.

1.3 Med mindre annet er skriftlig avtalt, anerkjennes ikke de generelle eller spesifikke vilkårene eller betingelsene fra tredjeparter av  WWW.NUPUURENGROEN.NL.

1.4 WWW.NUPUURENGROEN.NL garanterer at levert produkt er i samsvar med avtalen og oppfyller spesifikasjonene angitt i tilbudet

1.5 Bestillinger som er lagt inn kan kun kanselleres innen 48 timer.


2. Levering

2.1 Levering skjer så lenge lageret rekker.

2.2 I henhold til reglene for fjernsalg vil WWW.NUPUURENGROEN.NL utføre bestillinger minst innen 30 dager. Dersom dette ikke er mulig (fordi den bestilte varen er utsolgt eller ikke lenger tilgjengelig), eller det er forsinkelse av andre årsaker, eller en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren motta innen 1 måned etter bestillingen melding og han har i så fall rett til å kansellere bestillingen uten kostnader og varsel om mislighold.

2.3 Leveringsplikten til WWW.NUPUURENGROEN.NL vil bli oppfylt, med forbehold om bevis på det motsatte, så snart varene levert av  WWW.NUPUURENGROEN.NL har blitt tilbudt kunden én gang. Ved hjemlevering fungerer transportørens rapport, som inneholder avslag på aksept, som fullstendig bevis på tilbudet om levering.

2.4 Alle vilkår oppgitt på nettstedet er veiledende. Det kan derfor ikke utledes noen rettigheter fra de nevnte periodene.


3. Priser

3.1 Prisene økes ikke innenfor tilbudsperioden, med mindre rettslige tiltak gjør dette nødvendig eller dersom produsenten gjennomfører midlertidige prisøkninger.

3.2 Alle priser på siden er med forbehold om trykk- og skrivefeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil.

3.3 Alle priser på siden er i EURO`er og inkluderer 21 % mva, hvorav blomster og planter 9 % mva.

3.4 Prisendringer kan forekomme. Du finner alltid de mest aktuelle prisene på WWW.NUPUURENGROEN.NL. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil.

 


4. Prøveperiode / angrerett

4.1 Ved et forbrukerkjøp, i samsvar med loven om fjernsalg (artikkel 7:5 i den nederlandske sivilloven), har kunden rett til å returnere (del av) de leverte varene innen en periode på 14 virkedager uten gi noen grunn. Denne perioden starter i det øyeblikket de bestilte varene er levert. Dersom kunden ikke har returnert leverte varer til WWW.NUPUURENGROEN.NL etter denne perioden, er kjøpet et faktum. Før man går videre med returen plikter kunden å gi skriftlig melding til WWW.NUPUURENGROEN.NL innen fristen på 14 virkedager etter levering. Kunden må bevise at de leverte varene er returnert i tide, for eksempel ved hjelp av bevis for postlevering. Varene skal returneres i original emballasje (inkludert tilbehør og tilhørende dokumentasjon) og i ny stand. Dersom varene er brukt, beheftet eller skadet på noen måte av kunden, bortfaller retten til oppløsning i henhold til denne paragraf. WWW.NUPUURENGROEN.NL vil under overholdelse av bestemmelsene i forrige punktum sørge for at hele kjøpesummen eksklusive de beregnede fraktkostnadene refunderes til kunden innen 30 dager etter mottak av returforsendelsen. Retur av leverte varer skjer helt for kundens regning og risiko.

4.2 Retten til oppløsning, som beskrevet i forrige avsnitt, gjelder kun leverte varer.

4.3 Angreretten gjelder ikke for:

tjenester som utførelsen, med samtykke fra forbrukeren, har startet før fristen på fjorten virkedager
varer eller tjenester hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet, som leverandøren ikke har innflytelse over
varer å bestille som: tapeter, stoffer, gardiner, møbler (sofaer, stoler, bord, etc.), belysning spesielt bestilt for deg, tepper, tapeter og stoffprøver
varer som er produsert etter forbrukerens spesifikasjoner, for eksempel spesialarbeid, eller som har en tydelig personlig karakter
for varer eller tjenester som ikke kan returneres på grunn av sin art, for eksempel ifm hygiene eller som kan ødelegge eller eldes raskt
salg / nedsatte varer

4.4 Alle varer er generelt tilgjengelig fra lager. Det er imidlertid mulig at en vare er midlertidig utsolgt. I så fall vil du få beskjed, som regel innen en uke (med mindre annet er oppgitt på velkomstsiden til WWW.NUPUURENGROEN.NL) og WWW.NUPUURENGROEN.NL vil holde bestillingen din. Hvis etterlevering til slutt ikke lenger er mulig, vil du også bli varslet og bestillingen din vil bli kansellert. Alle rapporterte eller oppgitte leveringstider er kun en indikasjon og fører ikke til noen rett eller ansvar.

 


5. Databehandling

5.1 Hvis du legger inn en bestilling på WWW.NUPUURENGROEN.NL, vil opplysningene dine bli inkludert i kundedatabasen til WWW.NUPUURENGROEN.NL. WWW.NUPUURENGROEN.NL følger personopplysningsloven og vil ikke gi din informasjon til tredjeparter.

5.2 WWW.NUPUURENGROEN.NL respekterer personvernet til brukerne av nettstedet og sikrer at dine personopplysninger behandles konfidensielt.

6. Garanti

6.1 WWW.NUPUURENGROEN.NL garanterer at produktene den leverer oppfyller kravene til brukervennlighet, pålitelighet og levetid slik partene i kjøpsavtalen med rimelighet har ment, og garanterer dermed produsentens garanti for produktet levert til deg.

6.2 Garantiperioden til  WWW.NUPUURENGROEN.NL tilsvarer produsentens garantiperiode. WWW.NUPUURENGROEN.NL er aldri ansvarlig for varens endelige egnethet for hver enkelt applikasjon av kunden, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av varene.

6.3 Kunden plikter å kontrollere leverte varer umiddelbart ved mottak. Dersom det viser seg at den leverte varen er feil, defekt eller ufullstendig, skal kunden umiddelbart rapportere disse manglene skriftlig til WWW.NUPUURENGROEN.NL (før du fortsetter å returnere den til WWW.NUPUURENGROEN.NL). Eventuelle mangler eller feilleverte varer skal og kan meldes skriftlig til WWW.NUPUURENGROEN.NL senest 1 uke etter levering. Varene skal returneres i original emballasje (inkludert tilbehør og tilhørende dokumentasjon) og i ny stand. Ibruktakelse etter at en mangel er konstatert, skade forårsaket etter at en mangel er konstatert, heftelse og/eller videresalg etter at en mangel er oppdaget, faller denne retten til å klage og returnere helt bort.

6.4 Dersom WWW.NUPUURENGROEN.NL sine klager finnes å være velbegrunnede, vil WWW.NUPUURENGROEN.NL etter eget skjønn erstatte de leverte varene vederlagsfritt eller foreta et skriftlig oppgjør med kunden om kompensasjon, under forutsetning av at ansvar til WWW.NUPUURENGROEN.NL og derfor er erstatningsbeløpet alltid begrenset til maksimalt fakturabeløpet for de aktuelle varene, eller (etter valg av WWW.NUPUURENGROEN.NL) maksimalt i det aktuelle tilfellet av ansvaret forsikring av WWW.NUPUURENGROEN.NL beløp dekket. Ethvert ansvar fra WWW.NUPUURENGROEN.NL for enhver annen form for skade er utelukket, inkludert tilleggserstatning uansett form, erstatning for indirekte skade eller følgeskade eller skade på grunn av tapt fortjeneste.

6.5 Denne garantien gjelder ikke hvis: A) og så lenge kunden er i mislighold overfor WWW.NUPUURENGROEN.NL; B) kunden har reparert og/eller bearbeidet de leverte varene selv eller har fått dem reparert og/eller bearbeidet av tredjepart. C) de leverte varene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte behandlet uforsiktig eller har blitt behandlet i strid med instruksjonene til WWW.NUPUURENGROEN.NL og/eller bruksanvisningen på emballasjen; D) mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har gitt eller vil gi med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

Du kan ikke gjøre krav under garantien i følgende tilfeller:

Hvis endringer er gjort i eller til artikkelen (enten for reparasjon eller ikke) av tredjeparter;
Ved overoppheting på grunn av sentral eller annen oppvarming;
Ved eksponering for fuktighet, ekstrem varme, kulde eller tørke;
Hvis datoen på følgeseddelen er endret eller uleselig;
Ved mangel

8.1 Avtale mellom WWW.NUPUURENGROEN.NL og en kunde etableres etter at et ordreoppdrag er gjennomførbarhetsvurdert av WWW.NUPUURENGROEN.NL.

8.2 WWW.NUPUURENGROEN.NL forbeholder seg retten til å ikke akseptere bestillinger eller oppdrag uten å oppgi grunn eller kun akseptere dem under forutsetning av at forsendelsen skjer etter forskuddsbetaling.

9. Bilder og spesifikasjoner

9.1 Alle bilder; bilder, tegninger, etc.; Informasjon vedrørende vekt, mål, farger, bilder av etiketter etc. på nettsiden til WWW.NUPUURENGROEN.NL er kun tilnærmet, er veiledende og kan ikke gi grunn til erstatning eller oppløsning av avtalen.

10. Force Majeure

10.1 WWW.NUPUURENGROEN.NL er ikke ansvarlig dersom og i den grad dets forpliktelser ikke kan oppfylles som følge av force majeure.

10.2 Med force majeure menes enhver merkelig årsak, samt enhver omstendighet som med rimelighet ikke burde være på dens risiko. Forsinkelse eller manglende ytelse fra våre leverandører, Internett-forstyrrelser, strømforstyrrelser, e-postforstyrrelser og forstyrrelser eller endringer i teknologi levert av tredjeparter, transportvansker, streiker, myndighetshandlinger, forsinkelser i levering, uaktsomhet fra leverandører og/eller produsenter av WWW.NUPUURENGROEN.NL samt av hjelpepersoner, sykdom hos personell, mangler ved hjelpemidler eller transportmidler regnes uttrykkelig som force majeure.

10.3 WWW.NUPUURENGROEN.NL forbeholder seg retten til å suspendere sine forpliktelser ved force majeure og har også rett til å oppløse avtalen helt eller delvis, eller kreve at avtalens innhold endres på en slik måte at gjennomføringen forblir mulig. WWW.NUPUURENGROEN.NL er under ingen omstendigheter forpliktet til å betale bot eller erstatning.

10.4 Dersom WWW.NUPUURENGROEN.NL allerede delvis har oppfylt sine forpliktelser ved oppstarten av force majeure, eller bare delvis kan oppfylle sine forpliktelser, har den rett til å særskilt fakturere den allerede leverte eller den leverbare delen og kunden plikter å betale dette faktura som om det var en egen kontrakt. Dette gjelder imidlertid ikke dersom den del som allerede er levert eller som kan leveres, ikke har noen selvstendig verdi.

11. Ansvar

11.1 WWW.NUPUURENGROEN.NL er ikke ansvarlig for skader på kjøretøy eller andre gjenstander forårsaket av feil bruk av produktene. Før bruk, les instruksjonene på emballasjen og/eller konsulter vår nettside.

12. Betaling

12.1 Du betaler på forhånd

Etter at du har lagt inn en bestilling via WWW.NUPUURENGROEN.NL vil du automatisk motta en ordrebekreftelse på e-post. Hvis totalbeløpet for ordrebekreftelsen er kreditert vår bankkonto, vil bestillingen din bli behandlet. Når en bestilling er sendt, vil du bli varslet. Med bestillingen din finner du fakturaen fra WWW.NUPUURENGROEN.NL.

12.2 Betalingsoppdrag

Betalingsoppdrag for bank- og giroinstitusjonene er for regning og risiko for den som gir ordre (eller fullmakt) til betaling.

12.3 Prisen

Prisendringer kan forekomme. Du finner alltid de nyeste prisene på WWW.NUPUURENGROEN.NL . Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil.

12.4 Bidrag til leveringskostnader

For levering av bestillingen din betaler du et bidrag avhengig av varetype og vekt i henhold til prisene til Post-NL.

12.5 Oppgitte saldoer

Riktigheten av alle saldoer oppgitt av eller på vegne av WWW.NUPUURENGROEN.NL er sikker, med mindre du har indikert at noe ikke er riktig etter din mening.

13. Gjeldende lov/kompetent domstol

13.1 Nederlandsk lov gjelder for alle avtaler.

13.2 Tvister som oppstår fra en avtale mellom WWW.NUPUURENGROEN.NL og kjøperen, som ikke kan løses ved gjensidig avtale, vil avgjøres av den kompetente domstolen i Zutphen-distriktet, med mindre WWW.NUPUURENGROEN.NL foretrekker forskjellen. den kompetente domstolen på kjøperens bosted, og med unntak av de tvister som faller inn under tingrettens kompetanse.

14. Klager

Vi prøver å løse klager med deg best mulig.

 

Social media

Hold deg informert

4,7Review LogoVi scorer 4,7Google

NU PUUR & GROEN B.V.

Kruittorenweg 2
3441 AV Woerden
Nederland View on Google Maps

NL864745230B01
88716457

Vi ønsker å plassere informasjonskapsler på datamaskinen din for å hjelpe oss med å gjøre dette nettstedet bedre. Er dette ok? JaNeiMer om cookies »